Menu Close

Tvarkos

Asmens duomenų saugojimo politika spausti čia

  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės  spausti čia
  Asmens duomenų tvarkymo internete informacija spausti čia
  Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka – spausti čia
  Kalvarijos socialinės globos namų apgyvendinimo tvarka – spausti čia
 Informacijos , apie pažeidimus Kalvarijos socialinės globos namuose, teikimo tvarka – spausti čia
 LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Kalvarijos socialinės globos namuose tvarkos aprašas – spausti čia
KALVARIJOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NESKELBTINOS IFORMACIJOS KONFIDENCIALUMUI, PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS Spausti čia
MAISTO PRODUKTŲ UŽSAKYMO, IŠDAVIMO, NURAŠYMO TVARKA – spausti čia
Skip to content