Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Valentino diena

„Šv. Valentino diena – džiaugsminga šventė, kai žmonės vienas kitam parodo savo gerumą ir meilę. Meilė – pagarba kitam žmogui ir draugystei.“

Šv. Valentino diena švenčiama visame pasaulyje. Lietuvoje ši diena pradėta švęsti nuo 1990 metų. Š.m. vasario 14 dieną. Kalvarijos socialinės globos namuose šia proga lankėsi saviveiklininkai Jusevičių, vadovaujami Danutės Giedraitienės. Svečiai parodė paruoštą programą, kurios metu dainavo, šoko ir vaidino. Įsitraukė į vaidinimą ir „žiūrovai“. Saviveiklininkai pakvietė visus kartu padainuoti dainą „Svajoklis“. Padėkos žodį tarė, bei padėką ir atminimo suvenyrus svečiams įteikė direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Aušra Kupčinskienė.

Prieš šv. Valentino dieną, veikė „meilės paštas“, į kurį buvo galima „įmesti“ sveikinimus. Po pasirodymo vyko atviručių, širdelių dalinimas gyventojams.

Meilės dienos „pabaigtuvių“ kulminacijai vyko diskoteka.