Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Šv. Kūčios

    Gruodžio 24-tą dieną Kalvarijos socialinės globos namuose vyko iškilminga Šv. Kūčių vakarienė. Kūčios prasidėjo Šv. mišiomis, kurias aukojo vikaras Rimantas Venclova.  Po mišių tradiciškai gyventojai rinkosi prie šventiškai paruošto 12 patiekalų Kūčių vakarienės stalo. Vikaras Rimantas Venclova pasveikino gyventojus ir palaimino Kūčių vakarienę, kartu su Kalvarijos socialinės globos namų direktore Nomeda Zavickaite, pavaduotoja socialiniam darbui Vilija Malinauskiene, socialinio darbo vadove Aušra Frolove ir socialine darbuotoja Birute Šarakojiene laužė kalėdaičius ir vieni kitiems linkėjo ramybės, sveikatos, santarvės