Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Neįgaliųjų žmonių dienos minėjimas Kalvarijos parapijos salėje

      Gruodžio 5 dieną Kalvarijos parapijos salėje vyko neįgaliųjų žmonių dienos minėjimas. Renginio metu susirinkę garbingi svečiai įteikė atminimo dovanėles ir sveikino neįgaliuosius su šia diena linkėdami jiems stiprios sveikatos, užsispyrimo siekiant savo tikslų ir gražių gyvenimo akimirkų. Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė R. Murauskienė džiaugėsi organizacijomis ir žmonėmis, kurie padeda ir remia jų draugiją. Pirmininkė nestokojo gražių žodžių neįgaliesiems, kurie gyvena pilnavertį gyvenimą užsiimdami įvairia veikla, darbo terapija, sportu bei įvairiais saviveiklos būreliais. Renginio metu susirinkusiems koncertavo neįgaliųjų draugijos narių ansamblis „Viltis", kuris dovanojo gražius muzikinius kūrinius. Vėliau visi žiūrėjome Kalvarijos mėgėjų teatro „Titnagas" pasirodymą, kuris buvo labai nuotaikingas ir įdomus, mūsų gyventojams paliko pačias geriausias emocijas ir nuotaiką. Po renginio visi buvome pakviesti pasivaišinti saldžiomis dovanėlėmis. Dėkojame neįgaliųjų draugijos pirmininkei ir jos nariams už pakvietimą ir gražų bendradarbiavimą bei galimybę pabūti kartu.