Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Muzikinė karuselė

     Lapkričio 22-tą dieną Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vyko Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamas respublikinis muzikinis festivalis "Lietuvai 100".
     Tradiciškai renginį atidarė ir susirinkusius svečius pasveikino Kalvarijos socialinės globos namų direktorė Nomeda Zavickaitė. Sveikinimo žodį tarė ir Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijole Silickienė, seimo nario Kęstučio Mažeikos padėjėja Renata Venslovienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis" vadovė Marija Ražinskienė.
     Šventėje koncertavo Kalvarijos muzikos mokyklos mokytojos-metodininkės Reginos Mačiulskienės vadovaujamas kanklininkių ansamblis, mokinės taip pat grojo skudučiais. Danutė Giedraitienė vadovaujanti kolektyvui „Miss A" parodė Lietuvos šimtmečiui siūtą rūbų kolekciją. Sigita Malčiūtė - Valaitienė su Regina Mačiulskiene kanklėmis bei akordeonu sugrojo lietuvišką pasiutpolkę, įsiūbuodamos gerą nuotaiką ir linksmą šventės atmosferą. 
    Į jau tradiciniu tapusį renginį atvyko dalyviai iš Skemų, Ilguvos, Didvyžių, Strėvininkų, Veisiejų, Suvalkijos, Adakavo socialinės globos namų, taip pat šventės šeimininkai - Kalvarijos socialinės globos namų atstovai.
    Šiais metais šventė buvo skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti, todėl šia tema kiekviena globos namų komanda turėjo atlikti užduotis: klausėsi dainų ir mėgino įminti kokie etnografiniai regionai, miestai, lietuvių liaudies instrumentai skamba įrašuose. Buvo prisiminti liaudiškų dainų tekstai, dėliojama Lietuvos dėlionė.
    Dalyviai stebino žiūrovus išradingumu ir kūrybingumu pristatydami savo namų darbus. Scenoje galėjome išgirsti įvairiausių pasirodymų menančių gimtinės istoriją, kultūrą ir tradicijas. Trumpų vaidinimų bei muzikinių pasirodymų metu gyventojai pademonstravo savo dainavimo, choreografijos bei aktorinius sugebėjimus. Šventei pasibaigus globos namų atstovai buvo pakviesti pasidalinti įspūdžiais, atsipalaiduoti bei grojant gyvai muzikai pasišokti, pasilinksminti ir pabendrauti. 
    Renginio metu ne tik atskleidžiami globos namų gyventojų talentai ir gebėjimai, bet ir skatinamas socialinių ryšių užmezgimas, globos namų tarpusavio ryšių stiprinimas ir bendradarbiavimas. Ši šventė vienija negalią turinčių žmonių bendruomenę visoje Lietuvoje. 
    Respublikinis muzikinis festivalis "Lietuvai 100" nevyktų be mūsų nuolatinių rėmėjų: Kalvarijos kultūros centro, UAB „Seni" UAB ,,Vigesta", UAB ,,Kalvarijos statyba", UAB ,,Jurkeda", UAB ,,Arvedas", UAB ,,Viržis", UAB ,,Darijus".