Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

LANKYMASIS BAŽNYČIOJE

Šventos Velykos - krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo. Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį einami kryžiaus keliai, minimas Viešpaties nukryžiavimas bei mirtis. Didįjį Penktadienį Bažnyčia yra paskelbusi griežto pasninko dieną. Globos namų gyventojai didįjį penktadienį kovo 29 dieną buvo lydimi į pamaldas, kurių metu galėjo susikaupti, pasimelsti, atlikti išpažintį.