Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Laisvės gynėjų diena

     Sausio 13 -ąją minima Laisvės gynėjų diena. Tuomet parodėme tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą.
Laikas bėga, nugrimzta į užmarštį kraupūs vaizdai, gyja dvasinės ir fizinės žaizdos, iš gyvenimo pasitraukia kai kurie įvykių dalyviai, o kiti prisiminimus atgaivina nenoriai.
     2013 metais sausio 14 dieną mūsų globos namuose buvo minima Laisvės gynėjų diena. Renginys prasidėjo vėliavos išnešimu į sceną skambant dainai E. Masytės „Laisvė". Toliau sekė gyventojos deklamuojamas eilėraštis. Visų buvo paprašyta atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną. Po himno skambėjo eilėraštis raginantis visus lietuvius prisiminti laisvės reikšmę. Pagerbėme žuvusiuosius tą lemtingą sausio 13 d. naktį. Gyventojai degė žvakę už kiekvieną žuvusįjį.  Po žvakių degimo buvo sakomas eilėraštis. Taip pat tylos minute pagerbėme visus žuvusiuosius ir sužeistuosius. Renginį vainikavo visų gyventojų susibūrimas kartu dainuojant dainą  „Kokia nuostabi, Lietuva esi" visi susikibę už rankų jautėme tą vienybę, kuri vienija visus lietuvius.
     Šio minėjimo tikslas - gyventojams išsaugoti gyvąją atmintį, parodyti, kad žmonės, kurie dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, yra gerbiami iki šiol. Visi privalome siekti išsaugoti nors dalelę autentiškų prisiminimų. „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti" (Just. Marcinkevičius).