Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kūčių vakarienė

     Lietuva turi nuostabiai gražų paprotį Viešpaties Jėzaus, kurį krikščionys vadina Kristumi Gimimo (Kalėdų) išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Šitaip parodoma, kad mes atsiliepiame į Kristaus trokštą ir dovanotą santarvę ir vienybę tarp žmonių ir Dievo. Globos namuose taip pat puoselėjamos tradicijos ir švenčiamos tradicinės lietuvių šventės.
     Gruodžio 24 dieną globos namuose lankėsi Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos kunigas Vitalij Volodkovič. Susitikęs su gyventojais ir išklausęs išpažinčių „maldos kambaryje", diakonas aukojo Šv. Mišias už globos namų bendruomenę. Po Šv. Mišių buvo valgoma vakarienė. Vakarienė prasidėjo malda. Juk krikščionys niekada nevalgo be maldos. Visi dėkojo Dievui, kad turime maisto, kuris užtikrina gyvastį, gali džiaugtis gyvenimu. Po maldos buvo kalėdaičio pasidalijimas. Visi laužė kalėdaičio gabalėlį ir jį valgydami atsiprašė už metų skriaudas, linkėdami svarbių dalykų gyvenimui, apsikabindami. Tada sėdosi valgyti, tradicinių dvylika patiekalų ir svarbiausio kūčių patiekalo kūčiukų. Taip pat prie balta staltiese padengto stalo vyko nuoširdus bendravimas. Juk mes sotūs ne vien maistu, bet ypač tarpusavio bendryste. Po Kūčių vakarienės kiekvienas gyventojas buvo pradžiugintas dovanėle.