Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kalėdinis karnavalas

     Gruodžio 28 - tą dieną Kalvarijos socialinės globos namuose vyko Kalėdinis karnavalas, gyventojus lankė Kalėdų senelis bei buvo organizuojami šventiniai šokiai.
     Tradiciškai po Kalėdų, prieš Naujuosius metus globos namų gyventojams ruošiama šventė - susitikimas su Kalėdų seneliu. Šiemet į svečius atvyko Kalvarijos globos ir užimtumo centro klientai kartu su užimtumo specialiste Regina Mačiulskiene. Jie buvo paruošę spektaklį „Kalėdinė sakmė", kuris atskleidė žmonių tarpusavio santykių per šventes esmę, Kalėdų stebuklo prasmę, skatino žiūrovus pamąstyti apie empatiją, supratimą, atjautą vieni kitiems nepriklausomai nuo amžiaus ar padėties visuomenėje. Kalėdos - tai šventė, kuri visus suvienija. Tai grožis, džiaugsmas, dovanos, dėmesys vienas kitam. Šis nuostabus laikas skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui.                      
    Po spektaklio visi kartu sugiedojo gerai žinomą giesmę „Džiaugsmingų šventų Kalėdų" ir susikibę už rankų lingavo melodijos ritmu. Šią akimirką tvyrojo bendruomeniškumo ir vienybės jausmas. Džiugu, kad šios šventės suvienijo dvi Kalvarijos įstaigų bendruomenes ir suvirpino kiekvieno širdį.                      
    Kokios šventės be Kalėdų senelio ir dovanų? Mūsų įstaigoje vykusi šventė neapsėjo ir be šių svarbių akcentų. Kalėdų senelis pasveikino kiekvieną gyventoją, paspaudė ranką, įteikė dovaną, linkėjo sveikatos, laimės, tvirtybės ateinančiais metais. Gyventojai savo ruoštu deklamavo eilėraščius, linkėjo seneliui sveikatos ir kitais metais vėl sugrįžti į mūsų įstaigą. Gyventojus, kurie negalėjo ateiti į šventę, Kalėdų senelis aplankė jų kambariuose. Kalėdos „paliečia" kiekvieną įstaigos gyventoją, visiems įteikiamos dovanėlės ir pabendraujama.                      
    Šventė nesibaigė Kalėdų seneliui išvykus, visi linksminosi diskotekoje.