Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Globos namų renginys „Muzikinė karuselė“

     Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, ne apykantas.
     Šiais puikiais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žodžiais rugsėjo 26 dieną prasidėjo Kalvarijos socialinės globos namų gyventojų šventė „Muzikinė karuselė". Į šį gražų renginį pas mus atvyko svečių iš Strėvininkų, Suvalkijos, Ilguvos, Veisiejų, Didvyžių socialinės globos namų. Taip pat pas mus atvyko ir seimo narys Albinas Mitrulevičius, Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius, Kalvarijos savivaldybės socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė bei Kalvarijos kultūros centro direktorė Laima Kupstienė.
     Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Kalvarijos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Vilija Malinauskienė, kuri taip pat perdavė Direktorės Nomedos Zavickaitės palinkėjimą susirinkusiems svečiams bei savo gražiam kolektyvui, linkėdama gražios šventės ir visus darbuotojus sveikindama artėjančios socialinio darbuotojo dienos proga. Gražius žodžius bei sveikinimus taip pat tarė seimo narys ir meras.
     Po visų kalbų prasidėjo ilgai laukta šventė ,,Muzikinė karuselė". Prieš pasirodant dalyviams buvo išrinkta komisija. Ją sudarė 7 nariai iš kiekvienų globos namų po atstovą ir seimo narys A. Mitruliavičius. Visos komandos buvo paruošę po prisistatymą, kurie pralinksmino visus svečius. Visiems dalyviams buvo paruoštos trys muzikinės užduotys, kurių metu jie turėjo atspėti grojamą dainą, sugalvoti dainų iš ištrauktų raidžių, žodžių. Komandos buvo puikiai pasiruošusios jos visos labai gerai susitvarkė su joms skirtomis užduotimis. Pademonstravo kūrybines, muzikines galias. Už kiekvieną atliktą užduotį komandas vertino komisija. Pagal komisijos skiriamus balus kova tarp komandų vyko lygiaverčiai. Artėjant „Muzikinės karuselės" pabaigai, komandos dar turėjo parodyti, kaip joms sekėsi ruoštis ir susitvarkyti su namų darbais. Namų darbai - lietuviškų dainų parodijos. Kiekvienų globos namų pasirodymai buvo vienas už kitą gražesni ir įdomesni. Tai buvo galima spręsti iš žiūrovų aplodismentų palaikant kiekvieną komandą. Dainų žanrai buvo labai įvairaus spektro, nuo senų gerų šlagerių patinkančių vyresniajai kartai iki šiuolaikiškų jaunimo hitų. Pasibaigus visiems pasirodymams atsakingiausias ir sunkiausias darbas teko komisijai, kuri turėjo suskaičiuoti visų komandų balus ir paskelbti nugalėtojus. Visos komandos labai puikiai atliko užduotis, todėl susumavus rezultatus nebuvo galima ištrinkti nugalėtojų. Buvo paskelbta, kad „Muzikinės karuselės" nugalėtojais tapo visos dalyvavusios komandos. Šventės kulminacija tapo komisijos apdovanojimai kiekvienai komandai. Dalyviams buvo įteikta „Muzikinės karuselės" statulėlės, bei kiekvienam dalyviui buvo užkabinta po medalį už puikų ir daug pastangų reikalaujantį pasirodymą. Smagu pasidžiaugti, kad organizuojamoje šventėje pirmą kartą nebuvo išskirta nei viena komanda, o laimėjo D-R-A-U-G-Y-S-T-Ė.
     Po varžytuvių, visiems pasistiprinus ir atgavus jėgas prasidėjo tikros linksmybės. Visi šoko, „dūko", dainavo, kas pavargdavo prisėsdavo pabendrauti ir taip linksmai darbuotojai kartu su gyventojais leido laiką.
     Kalvarijos socialinės globos namai visų darbuotojų ir gyventojų vardu nori nuoširdžiai padėkoti Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktoriai ir darbuotojams už mums suteiktą pagalbą, bei galimybę įgyvendinti savo šventės idėją. Dėkojame seimo nariui A. Mitrulevičiui, Kalvarijos savivaldybės merui V. Aleknavičiui, bei Kalvarijos savivaldybės socialinių reikalų skyriaus vedėjai N. Silickienei, kurie nepasididžiavo ir atvyko į mūsų rengiamą šventę. Taip pat dėkojame už gražų bendradarbiavimą visoms atvykusioms globos namų bendruomenėms.
    Už gražius muzikos garsus sklindančius iš saksafono šventės pradžioje dėkojame Kalvarijos meno mokyklos mokiniui E. Rėkui.
Didelis ačiū mūsų šventės rėmėjams: UAB „Vigesta", AB „Žemaitijos pienas", UAB „Mantinga", UAB „Garfus", UAB „Viržis", UAB „Arvedas", UAB „Arvi kalakutai", Iį. „Jurkeda".