Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Apsilankė trys karaliai

Globos namus aplankė trys karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Jie nešė šiemet mums dovanų ramybę, meilę, gerumą, sveikatą. Linkėdami, kad šie metaibūtų geresni už praėjusius