Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Adventinė popietė

     Gruodžio 6 d. Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai susirinko į adventinę popietę su Kalvarijos parapijos bažnyčios vikaru Rimantu Venclova. Nuostabiosios, širdžiai artimos adventinės giesmės, poezija, adventinis vainikas ir jauki atmosfera suvirpino kiekvieno širdį.
     Renginys prasidėjo Kalvarijos socialinės globos namų gyventojos Joanos Žigaitės eilėmis, pamąstymais. Ši popietė - tai vienas jaukiausių renginių, sukvietęs daugelį gyventojų. Adventas - tai laikas, pilnas laukimo, kviečiantis į rimtį ir susikaupimą, tarpusavio supratimą, užuojautą, pagalbą, kviečia geriems darbams ir susitelkimui. Apie adventinį laikotarpį daug kalbėjo svečias - vikaras Rimantas Venclova. Gyventojai buvo supažindinti su advento papročiais ir tradicijomis, buvo menamos mįslės. Teisingai įminusių mįsles laukė apdovanojimai.
    Šventei baigiantis, Jolanta Šiupinienė paskaitė eilėraštį ir pakvietė visus vaišintis kava ir saldumynais. Vaišių metu gyventojai kartu su vikaru toliau diskutavo apie advento laikotarpį.
    Po popietės niekas neskubėjo  išsiskirstyti - pasidalino įspūdžiais, džiaugsmu ir linkėjimais.