Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

,,Kūčios"

   Kūčios - viena seniausių lietuvių švenčių, kurios metu išsivaduojama iš tamsiojo meto. Tai saulės virsmo taškas, vadinamas saulėgrįža, kai saulė, tarsi trumpam stabtelėjusi pailsėti, vėl ima kopti aukštyn į dangaus skliautą.
   Kūčių ritualiniam valgymui nuo seno skiriama ypač didelė reikšmė. Tai šeimos santarvės diena. Net jei per metus būtų buvę pyktasi ir kivirčytasi, prieš Kūčias visi būtinai susitaikydavo. Iki Kūčių stengdavosi ir kaimynams skolas atsiteisti, kad metų sandūros slenkstį būtų galima peržengti ramia sąžine. Šią dieną nedirbami sunkūs darbai, o ruošiamas vaišių stalas, dalinamasi geromis emocijomis.
   Kalėdų išvakarėse globos namuose taip pat buvo dengiamas Kūčių stalas. Tradiciškai lankėsi Kalvarijos parapijos klebonas Gediminas Bulevičius, kuris klausėsi gyventojų išpažinties, aukojo mišias, pašventino Kūčių stalą bei dalinosi kalėdaičiu. Dar kartą dėkojame klebonui už pabuvimą kartu prie šventinio stalo bei spinduliuojamą jaukumą ir ramybę.
NUOTRAUKOS