Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ŠV. VELYKOS

     Šventos Velykos - krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų  po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių šventė, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo sūnaus pergalės prieš mirtį. Kai kurių supratimu svarbiausia yra Kristaus mirties, o ne prisikėlimo diena, nes būtent mirdamas Kristus išvadavo žmoniją nuo prigimtinės nuodėmės.
      Svarbiausi akcentai per Velykas - sniego baltumo staltiesė ir kiaušiniai. Per Velykas labai svarbi baltos spalvos simbolika, nes ji yra skaistumo ir tyrumo simbolis. Balta spalva dominuoja visur: staltiesė, sviestinis avinėlis, varškės sūris ir t. t. Tradiciškai stalo puošmenomis tampa įvairūs žalumynai: bruknienojai, žalumynai ir prieskoninės žolelės.
     Balandžio 20 dieną globos namuose šventėme Šv. Velykas, visi globos namų gyventojai ryte sėdosi prie bendro Velykų stalo. Pagal tradicijas stalas buvo padengtas balta staltiese, papuoštas žalumynais, bei margučiais. Prieš pradedant pusryčiauti buvo sukalbėta maldelė,  pasveikinome vieni kitus su Šv. Velykom. Gyventojai  turėjo galimybę pasirinkti margučius ir pasigalynėti tarpusavyje kurio margutis stipriausias. Prie stalo visi jautėmės, kaip viena didelė darni šeima, apsupta šventiškos nuotaikos.
    Dar kartelį visus sveikiname su praėjusiomis šventėmis.