Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

,,Skemų socialinės globos namams – 80“

   Birželio 29 d. Kalvarijos socialinės globos namų bendruomenės nariai dalyvavo Skemų socialinės globos namų 80 metų jubiliejuje.
   Šventės pradžia buvo minima Obelių Šv. Onos bažnyčioje, kurioje vyko pamaldos bei Kryžiaus kelio stočių šventinimas. Pasibaigus apeigoms, susirinkę svečiai buvo pakviesti vykti į Skemus, kur buvo šventinama nauja koplyčia ir varpinė bei aukojamos Šv. Mišios už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus. Šventinimo apeigas atliko ir sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas.
   Pasveikinti Skemų socialinės globos namų bendruomenės atvyko gausus būrys svečių: Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, LR Seimo narys Vytautas Saulis, buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir kitų miestų socialinės globos namų atstovai. Su gražiu jubiliejumi ir naujos bažnyčios bei varpinės atidarymu sveikino ir Kalvarijos socialinės globos namų direktorė N. Zavickaitė.
   Po Šv. Mišių buvo pristatyti „Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero" dalyvių darbai bei katalogas. Šventė tęsėsi Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke, kuriame vyko gyventojams, darbuotojams ir svečiams skirtas šventinis koncertas.
NUOTRAUKOS