Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Sausio 13-oji

    „Laisvė - pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis."
     Jau 29 - ąjį kartą Kalvarijos socialinės globos namų gyventojai paminėjo tragišką sausio 13 dieną. Nors nuo tų 1991 metų, atrodo, prabėgo dar tiek nedaug laiko, bet jau galima drąsiai tvirtinti, kad įžengėme į naują Lietuvos istorijos etapą. Globos namuose šiais metais tradiciškai vyko minėjimas. kuris prasidėjo dar ankstyvą rytą, kai lange sužibo žvakių liepsnelės. Vėliau globos namų užimtumo kabinete vyko minėjimas pagerbti ir prisiminti žuvusiuosius ir tai, dėl ko dabar galime save vadinti laisva tauta.                 Pradedant paminėjimą, žuvę laisvės gynėjai buvo pagerbti tylos minute.  Susikaupimo ir rimties renginys neprailgo. Gyventojai susidomėję žiūrėjo dokumentinius filmus, kuriuose vėl atgimė 1991 metų sausio 13-osios dienos įvykiai.  Ši diena mums primena, kokią vertę užtarnavo laisvės gynėjai. Dabar, tai likę istoriniai faktai, bet kai kuriems - visam gyvenimui įsirėžusios į atmintį akimirkos. Minėjimas buvo pabaigtas žodžiais „Laisvė yra toks dalykas, kurį tikrai supranta tik vienas kitas žmogus. Gerai suprantame tiktai tai, ką patiriame, išgyvename, kas tarsi sutampa su mūsų vidaus gyvybe, su mūsų esme" (Vydūnas). 
     Vėliau vyko diskusija apie to meto įvykius ir tarsi atgijo prisiminimai, kurie vis dar neleidžia ramiai užgniaužti kvapo. Džiugu, jog globos namų gyventojai gerai žino ir pamena šio įvykio istorinius momentus.
     Po pietų globos namų gyventojai vyko į Kalvarijos miesto krašto muziejų, kuriame vyko popietė „Pabūkime ir prisiminkime". Renginyje buvo prisiminti keturiolika žuvusių nepriklausomos Lietuvos gynėjų, apie istorinės nakties įvykius pasakojo susirinkę liudininkai, o pasakojimus lydėjo dainos, kurios, skambėjo ir tąnakt prie televizijos bokšto. Šie įvykiai reikšmingi taip pat ir jaunajai kartai.