Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gimtosios kalbos dienos minėjimas

                                                                                                     M. Daukša. "Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba".

     Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena, kurią globos namų gyventojai minėjo Kalvarijos gimnazijos bibliotekoje. Kalba - neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis.
     Kalba mums leidžia bendrauti su kitais: dalintis mintimis, jausmais, prisiminimais, ji suteikia galimybę išreikšti savo kūrybinį potencialą, meninius polinkius, kurti grožinę literatūrą, patirti estetinį malonumą. Lietuviai nuo seno labai brangino savo kalbą. Ir nors mūsų tauta pasaulio žemėlapyje atrodo visai mažytė, laikas jos neišdildė iš Lietuvos sūnų ir dukrų lūpų. Net Rusijos carui uždraudus lietuvišką spaudą po nepavykusio 1863 m. sukilimo, ji išliko gyva motinų lūpose, kurios perdavė lietuvišką žodį savo vaikams. Jos nesunaikino nei lenkinimas, nei rusinimas, nei tremtys tiek XIX a., tiek mūsų šalį okupavus sovietams 1940 m. Ji išliko gyva net ir gūdžiuose Sibiro lageriuose.
     Kartu su gyventojais diskutavome, kodėl mes turime mylėti ir branginti savo kalbą taip, kaip ją mylėjo ir brangino mūsų senoliai. Visi supratome, kad Tėvynės meilė atsispindi mūsų darbuose, bet labiausiai - mūsų kalboje. Gimnazijos bibliotekos vedėja Ina Šatienė supažindino su įvairiais lietuvių kalbos žodynais, bibliotekos fondais, veikla ir papasakojo apie knygų mugę - didžiausią knygų mugę Baltijos šalyse ir vieną ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje. Mugės metu vienoje vietoje susitinka visi, kurie domisi naujausiomis literatūros pasaulio tendencijomis: leidėjai turi puikią progą pristatyti knygų naujienas, autoriai pabendrauti su savo gerbėjais bei užmegzti sėkmingas darbines pažintis, lankytojai ne tik randa šaunių knygų laimikių, pabendrauja su mylimais rašytojais, bet ir puikiai praleidžia laiką dalyvaudami plačioje renginių programoje.
    Gyventojai pažadėjo kalbėti gražiai lietuviškai, neužteršti savo kalbos keiksmažodžiais, skaityti knygas, dažniau lankytis globos namų bibliotekoje. Pasikeitę dovanomis, renginį pabaigėme Vydūno žodžiais: „Lietuviai tol žemėje išliks gyvi, kol kalbės lietuviškai."